l e v e l

Правила участі в програмі

2.11. Для блокування картки у випадку її втрати або пошкодження, а також для її розблокування Учаснику необхідно звернутися до Організатора за телефоном гарячої лінії, або самостійно заблокувати/розблокувати картку в особистому кабінеті Учасника.

2.12. Картка може бути розблокована або відновлена тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігаються з даними, представленими в Анкеті учасника програми.

2.13. При відновленні картки Учаснику видається нова картка, на якій збережено стан рахунку на момент блокування втраченої картки. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводяться на рахунку до блокування картки.

3. Анкета та персональні дані Учасника.

3.1. Особа, яка бажає стати Учасником Програми при заповненні електронної анкети на веб-сайті Організатора, надає свої персональні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення анкети Учасника є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.

3.2. Заповнена Анкета підтверджує згоду (дозвіл) Учасника Програми на надання Організатору Програми права на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення і т.д.) персональних даних, зазначених у поданій ним анкеті, з метою персоніфікації особи як учасника програми «LEVEL», в т.ч. для участі у всіх акціях і заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу його персональних даних третім особам з метою забезпечення їх обробки. Заповнення і відправка через веб-сайт Організатора Анкети учасника Програми підтверджує згоду такої особи стати Учасником Програми та прийняття ним усіх умов і правил Програми, а також його обізнаність про те, що надані ним персональні дані включаються до Бази персональних даних учасників Програми Лояльності «LEVEL», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та Положень чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.

3.3. Дані Учасника, зазначені в анкеті, є конфіденційними. Доступ до них мають відповідальні особи, які забезпечують їх обробку, і сам Учасник, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронним та (або) іншим органам згідно чинного законодавства України.

4. Права та обов’язки Організатора Програми

4.1. Картки є власністю Організатора Програми.

4.2. Організатор має право зупинити дію Програми, скасувати або змінити умови Програми. У разі закриття Програми всі бали, накопичені Учасником можуть бути використані ним протягом 30 (тридцяти) календарних днів після повідомлення про закриття.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі основної та (або) додаткової картки, видалити або припинити їх дію за таких обставин:
а) використання або спроба використання карток способом, який не відповідає умовам і Правилам;
б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі в Програмі;
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, що виникають в результаті таких дій.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх в рамках Програми.