l e v e l

Правила участі в програмі

6.5. Партнери Програми мають право здійснювати нарахування бонусних балів з використанням різних схем нарахування, що не суперечить загальним умовам участі в Програмі.

7. Використання балів

7.1. Організатор надає Учасникам Програми, відповідно до кількості накопичених на їхніх індивідуальних бонусних рахунках балів, право отримати винагороду, тобто придбати товари спеціально виділеної Організатором або Партнерами акційної групи на спеціальних умовах, а також приймати участь в акціях і пропозиціях від Партнерів Програми. Під отриманням винагороди розуміється придбання товарів (послуг) за спеціальною пільговою ціною в розмірі 0,01 грн. При цьому, з бонусного рахунку Учасника списуються Бонусні бали в кількості, що дорівнює базовій вартості аналогічного товару (послуги) мінус сума пільгової ціни, з розрахунку 1 (один) Бонусний бал = 1 (одна) гривня.

7.2. Бонусні бали можуть бути використані в будь-який момент за умови наявності їхньої достатньої кількості на рахунку Учасника.

7.3. Набрані Бонусні бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент та видані Учаснику у готівковій формі.

7.4. Організатор Програми не несе відповідальність за сплату Учасником податків та виконання зобов’язань, пов’язаних з участю у Програмі.

7.5. У рамках участі у Програмі встановлюється базовий термін, протягом якого Учасники можуть використовувати накопичені ними Бонусні бали. Такий термін встановлюється в кількості 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту їх зачислення на рахунок. Невикористані Учасником бали для отримання винагороди протягом зазначеного періоду, будуть вважатися протермінованими та списані (анульовані) з рахунку Учасника.

8. Інші умови

8.1. Організатор Програми не несе відповідальність за якість товарів і послуг, що надаються Партнерами Програми.

8.2. У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо умов участі в Програмі, нарахування бонусних балів, а також порядку отримання винагороди, Учасник повинен звернутися до Організатора з відповідною заявою і пред’явити чек, що підтверджує в торговельній точці, яка приймає участь у Програмі. Організатор зобов’язується надати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

8.3. Програма є довгостроковою.