Умови акції «Готуйтесь до зими з SOCAR»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дані правила визначають умови участі в акції «Готуйтесь до зими з SOCAR» (надалі за текстом - Акція), а також порядок її проведення.
1.2. Організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (надалі за текстом - Організатор).
1.3. Акція проводиться на всіх автозаправних станціях «SOCAR» в Україні (надалі за текстом – місця проведення акції). Вся необхідна додаткова інформація та адреси автозаправних станцій «SOCAR» міститься на сайті, в розділі мережа АЗК.
1.4. Акція «Готуйтесь до зими з SOCAR» – це впорядковані дії і заходи, спрямовані на досягнення мети, а саме, популяризація торгової марки (бренду) «SOCAR», «Nano» та «Diesel Nano Extro» в Україні, а також підвищення попиту на пальне, що реалізується на автозаправних станціях «SOCAR» в Україні.
1.5. Фонд заохочень Акції (Призи):

 • Омивач скла д/авто SOCAR -27С, 4л,
 • Чай в асортименті 300г/300мл,
 • Чай азербайджанський в асортименті 300г/300мл,
 • Кава Еспресо (ст) 35г/35мл,
 • Підвищене нарахування (2%) на картку level на всі види пального,
 • Підвищене нарахування (8%) на картку level на товари зони кафе,
 • Підвищене нарахування (6%) на картку level на товари зони магазину,
 • Підвищене нарахування (20%) на картку level на послуги мийки,
 • 10 літрів пального Diesel Nano Extro,
 • Знижка 10% на шиномонтаж Stop&Go,
 • Знижка 15% на шиномонтаж Stop&Go,
 • Знижка 20% на шиномонтаж Stop&Go,
 • Знижка 30% на хімчистку KIMS,
 • Комлект зимових шин Nokian tyres.

1.6. Правила Акції – правила, з якими ознайомлюється кожний Учасник та які визначають обсяг прав і обов’язків Організатора та Учасників при участі в Акції.
1.7. Учасник Акції – фізична особа, яка досягла 18-річного віку і є покупцем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та яка надала свою згоду на участь в Акції, шляхом здійснення розрахункової операції та/або шляхом надання своєї зареєстрованої картки «LEVEL» при здійсненні такої операції, чим однозначно підтвердила факт ознайомлення з даними правилами та умовами Акції в повному обсязі та погодилась з ними, в наслідок чого приєдналась до неї.
1.8. Учасниками Акції не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором Акції.
1.9. Юридичні особи не можуть брати участь в Акції.
1.10. Партнери Акції – юридичні особи, які залучені Організатором до участі у проведенні та/або реалізації Акції.
1.11. Сайт Акції – Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою: www.socar.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Акції та можуть надаватися додаткові сервіси в межах Акції.
1.12. Картка «LEVEL» – індивідуальна, бонусна, накопичувальна картка лояльності постійного покупця АЗК «SOCAR».
1.13. Період проведення акції – з 1 листопада 2017 року по 30 листопада 2017 року включно.
1.14. Дата, час і місце проведення розіграшу визначено даними Правилами.
1.15. Правила Акції не суперечать чинному законодавству України, в тому числі, Цивільному кодексу України, Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».
1.16. Переможець розіграшу Призу – учасник Акції – претендент на виграш, картка лояльності якого була визначена такою, що виграла та який виконав зі свого боку всі зобов’язання, визначені п. 6 цих Правил.
1.17. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на даному сайті www.socar.ua.
1.18. Дані правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних правил та умов можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде встановлено самими змінами/доповненнями.

2. УМОВИ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ ПРИЗУ ТА ЙОГО ОТРИМАННЯ
2.1. Для набуття статусу Учасника розіграшу Призу необхідно:
2.1.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку від 30 л будь-якого виду пального із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», окрім скрапленого газу, а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro».
2.1.2. при придбанні пального, розраховуватись на касі виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою;
2.1.3. скористатися карткою лояльності «LEVEL» при розрахунку на касі;
2.1.4. Порядок розіграшу та визначення переможця Призу передбачається даними Правилами (п. 4 цих Правил).
2.2. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн, або нарахування бонусів на картку лояльності «LEVEL», в залежності від призу.

3. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
3.1. УВАГА! Купівля скрапленого газу не надає права участі в Акції.
3.2. Оплата за пальне смарт-картами або бланками-дозволами (паливними талонами) не надає права участі в Акції.
3.3. При покупці пального у кількості, що не відповідає умовам, визначеним в п. 2.2.1. цих Правил, Учасник Акції не допускається до розіграшу.
3.4. Приз не підлягає передачі третім особам, надання грошового еквівалента Призу також не передбачено.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗУ
4.1. Визначення переможця розіграшу Призу проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови Акції, зазначені в даних Правилах, та набули статусу претендентів на виграш.
4.2. Кожен Учасник Акції, який виконав умови п 2.1.1-2.1.3. отримає гарантований Приз.
4.3. Визначення переможця розіграшу Призу відбувається миттєво під час виконання умов п 2.1.1-2.1.3.
4.4. Після виконання умов п 2.1.1-2.1.3. Учасником Акції касир передає чек Учаснику Акції.
4.5. В нижній частині чека буде надруковано назву призу, який виграв Учасник Акції.
4.6. В момент передачі чеку з назвою Призу Учасник-переможець вважається повідомленим про свою перемогу належним чином.
4.7. Виходячи із встановлених правил Акції, у претендента на виграш, з моменту набрання ним даного статусу, виникає зобов’язання щодо вчасного ознайомлення із повідомленням про перемогу.
4.8. Організатор Акції не несе відповідальності за несвоєчасне о ознайомлення претендентом на виграш із повідомленням про перемогу в чеку, у зв’язку із чим таким претендентом не буде виконано зі свого боку зобов’язання, передбаченого п. 6.1. цих Правил.

5. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ ПЕРЕМОЖЦЯ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ.
5.1. Претендент на виграш, номер картки лояльності якого буде визначеним таким, що виграв Приз, зобов’язаний не пізніше 31 грудня 2017 р ознайомитися з умовами отримання призу, які вказані в п. 5.2.
5.2. Умови отримання призу:

 • Омивач скла д/авто SOCAR -27С, 4л. Претендент на виграш має надати касиру чек, на якому надрукована назва даного призу з купоном. Касир пробиває купон по касі та видає приз. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн. Купон дійсний до 31 грудня 2017 р.
 • Чай в асортименті 300г/300мл: претендент на виграш має надати касиру чек, на якому надрукована назва даного призу з купоном. Касир пробиває купон по касі та видає приз. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн. Купон дійсний до 31 грудня 2017 р.
 • Чай азербайджанський в асортименті 300г/300мл: претендент на виграш має надати касиру чек, на якому надрукована назва даного призу з купоном. Касир пробиває купон по касі та видає приз. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн. Купон дійсний до 31 грудня 2017 г.
 • Кава Еспресо (ст) 35г/35мл: претендент на виграш має надати касиру чек, на якому надрукована назва даного призу з купоном. Касир пробиває купон по касі та видає приз. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн. Купон дійсний до 31 грудня 2017 р.
 • Підвищене нарахування (2%) на картку level на всі види пального: підвищене нарахування спрацює автоматично при наступній заправці будь-яким видом пального до 100 л і скануванні карти level.
 • Підвищене нарахування (8%) на картку level на товари зони кафе: підвищене нарахування спрацює автоматично при наступній покупці товарів зони кафе і скануванні карти level.
 • Підвищене нарахування (6%) на картку level на товари зони магазину: підвищене нарахування спрацює автоматично при наступній покупці товарів зони магазину і скануванні карти level.
 • Підвищене нарахування (20%) на картку level на послуги мийки підвищене нарахування спрацює автоматично при наступній оплаті послуг мийки та скануванні карти level.
 • 10 літрів пального Diesel Nano Extro: претендент на виграш має надати касиру чек, на якому надрукована назва даного призу з купоном. Касир пробиває купон по касі та видає приз. Приз передбачає покупку предмета розіграшу за 0,01 грн. Купон дійсний до 31 грудня 2017 р.
 • Знижка 10% на шиномонтаж Stop&Go: Даний шиномонтаж знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Інститутська 4 (АЗК SOCAR №03 / 10). Телефон для запису 067 20 99 219, 044 20 99 219. Для того, щоб Гостю скористатися знижкою - необхідно при оплаті даних послуг пред'явити чек, де вказано розмір знижки на шиномонтаж.
 • Знижка 15% на шиномонтаж Stop&Go: Даний шиномонтаж знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Інститутська 4 (АЗК SOCAR №03 / 10). Телефон для запису 067 20 99 219, 044 20 99 219. Для того, щоб Гостю скористатися знижкою - необхідно при оплаті даних послуг пред'явити чек, де вказано розмір знижки на шиномонтаж.
 • Знижка 20% на шиномонтаж Stop&Go: Даний шиномонтаж знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Інститутська 4 (АЗК SOCAR №03 / 10). Телефон для запису 067 20 99 219, 044 20 99 219. Для того, щоб Гостю скористатися знижкою - необхідно при оплаті даних послуг пред'явити чек, де вказано розмір знижки на шиномонтаж.
 • Знижка 30% на хімчистку KIMS: Дана хімчистка знаходиться на АЗК SOCAR за адресами: м.Київ, пр. Броварський 53а, м.Київ, вул. Сортувальна 24, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Інститутська 4. г. Одесса, ул. Чорноморського козацтва, 159, Овідіопольського р-н, смт. Авангард, ул.Базовая, 18. Для того, щоб Гостю скористатися знижкою - необхідно при оплаті даних послуг пред'явити чек, де вказано розмір знижки на хімчистку. (044) 383-60-60 (048) 777-06-06.
 • Комлект зимових шин Nokian tyres: Після того, як Гостю на чеку друкується інформація про те, що він виграв «Комлект зимових шин Nokian tyres», касир записує його номер телефону і передає відповідальній особі SOCAR, яка зв'язується з переможцем і домовляться про характеристики шин, які йому підходять, а також обговорять час і АЗК, де ці шини переможцю буде зручно забрати. При цьому претендент на виграш надсилає на електронну адресу d.chernobuk@socar.ua скан копії паспорту, ідентифікаційного коду та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на який обираються шини.

У момент передачі комплекту шин на АЗК претенденту на виграш необхідно:

 • Передати начальнику АЗК чек, в якому вказана інформація про те, що він виграв «Комлект зимовищу шин Nokian tyres»;
 • надати Організатору особисті документи: оригінал паспорту та ідентифікаційного коду, свідоцтво про реєстраціїю транспортного засобу, а також їх копії (скан копії);
 • зробити фото в момент передачі шин.

5.3. Приз може бути отриманий Учасником Акції виключно на умовах, визначених даними Правилами Акції.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника акції з даними Правилами без будь-яких виключень.
6.2. Порушення Учасником Акції даних Правил або його відмова від належного виконання даних правил та своїх зобов’язань або їх неналежне виконання (виконання з порушеннями встановлених цими Правилами вимог) вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання заохочень Акції, при цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
6.3. Для отримання Призу учасник Акції має надати Організатору інформацію та документи, визначені даними Правилами. Фактом участі в даній Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання.
6.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:
6.4.1. власником та розпорядником персональних даних учасників та переможців Акції є Організатор Акції, якому надаються всі права, передбачені Законом;
6.4.2. персональні дані учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
6.4.3. у зв’язку із (на підставі) визначеними в п.7.4.2. цих Правил обставинами, обробляються такі персональні дані: ім’я, прізвище та по батькові; паспортні дані; ідентифікаційний код; адреса реєстрації/фактичного проживання; інші дані, при необхідності, які, без отримання від Учасників Акції окремої згоди та/або їх повідомлення, можуть бути передані третім особам;
6.4.4. з персональними даними Учасників Акції будуть вчинятись наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
6.4.5. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка визначена у п. 7.4.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
6.4.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши відповідне повідомлення на адресу Організатора: info@socar.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/ отримання Дисконту/ Призу.
6.5. Беручи участь в цій Акції, тим самим Учасниками Акції надається згода Організатору на оброблення персональних даних в об’ємі та на умовах, визначених цими Правилами.
6.6. Беручи участь в цій Акції, тим самим Учасники Акції надають згоду на безкоштовне використання персональних даних з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації в засобах масової інформації, тощо. Усі відео-, аудіо- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та після неї, є власністю Організатора і можуть використовуватись без будь-яких погоджень та/або обмежень та без будь-якого відшкодування. Переможець Акції зобов’язується, при необхідності (за вимогою Організатора), прийняти участь у фотосесії, відео-зйомці для проведення рекламних/маркетингових заходів (для виготовлення графічних матеріалів, тощо), при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого Призу (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням даного пункту Правил, належать Організатору.
6.7. Організатор не несе відповідальності у випадку не виконання своїх зобов’язань Учасниками/переможцем Акції, надання ними неповної, недостовірної, застарілої інформації (персональних даних).
6.8. У випадку виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.
6.9. Акція «Готуйтесь до зими з SOCAR» не є лотереєю, іншою діяльністю в сфері грального бізнесу або конкурсом. Умови Акції не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.