Виграй традиційну міць і стиль Італії!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані правила визначають умови участі в акції «Вигравай традиційну міць і стиль Італії» (надалі за текстом - Акція), а також порядок її проведення.
1.2. Замовником Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (надалі за текстом - Замовник).
1.3. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (надалі за текстом - Організатор).
1.4. Акція проводиться на всіх автозаправних станціях «SOCAR» в Україні (надалі за текстом – місця проведення акції). Вся необхідна додаткова інформація та адреси автозаправних станцій «SOCAR» міститься на сайті, в розділі http://socar.com.ua/gas-station.html .
1.5. Акція «Вигравай традиційну міць і стиль Італії» – це впорядковані дії і заходи, спрямовані на досягнення мети, а саме, популяризація фірмового найменування Замовника, популяризація торгової марки (бренду) «SOCAR», «Nano» та «Diesel Nano Extro» в Україні, а також підвищення попиту на пальне, що реалізується на автозаправних станціях «SOCAR» в Україні.
1.6. Фонд заохочень Акції:
1.6.1. Головний Приз Акції - легковий автомобіль марки «Fiat», моделі «500 ABARTH» (надалі - Приз);
1.6.2. Дисконт – це знижка до 10 грн. від ціни за один літр пального при наступній купівлі того ж виду нафтопродукту, право на отримання якої підтверджується додатковим чеком (купоном), який містить штрих-код та фіксований розмір знижки (надалі - Дисконт).
1.7. Правила Акції – правила, з якими ознайомлюється кожний Учасник та які визначають обсяг прав і обов’язків Замовника, Організатора та Учасників при участі в Акції.
1.8. Учасник Акції – фізична особа, яка досягла 18-річного віку і є покупцем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та яка надала свою згоду на участь в Акції, шляхом здійснення розрахункової операції та/або шляхом заповнення та підписання Анкети, чим однозначно підтвердила факт ознайомлення з даними правилами та умовами Акції в повному обсязі та погодилась з ними, в наслідок чого приєдналась до неї. Учасниками Акції не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із Замовником/Організатором Акції.
1.9. Юридичні особи не можуть брати участь в Акції.
1.10. Партнери Акції – юридичні особи, які залучені Замовником/Організатором до участі у проведенні та/або реалізації Акції.
1.11. Анкета – паперова реєстраційна форма (примірник у Додатку №1 до цих Правил), що видається Учасникові та заповнюється і підписується ним особисто у місцях проведення Акції. Заповнена Анкета є підтвердженням бажання особи стати Учасником Акції, її згодою з усіма Правилами Акції й згодою на зберігання, обробку й використання Замовником/Організатором будь-яких даних Учасника (як персональних, так і загальнодоступних), що знаходяться в Анкеті. Анкета Учасника складається із двох частин.
1.12. Сайт Акції – Інтернет-сайт, що знаходиться за адресою: www.socar.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Акції та можуть надаватися додаткові сервіси в межах Акції.
1.13. Картка «LEVEL» – індивідуальна, бонусна, накопичувальна картка лояльності постійного покупця АЗС «SOCAR».
1.14. Період проведення акції – з 1 липня по 30 вересня 2016 року включно.
1.15. Дата, час і місце проведення розіграшу визначено даними Правилами.
1.16. Правила Акції не суперечать чинному законодавству України, в тому числі, Цивільному кодексу України, Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».
1.17. Переможець розіграшу Призу – учасник Акції – претендент на виграш, Анкета якого була визначена такою, що виграла, та який виконав зі свого боку всі зобов’язання, визначені п. 6 цих Правил. Переможцем розіграшу Призу може бути лише одна особа.
1.18. Знижку до 10 грн. від ціни за один літр пального при наступній купівлі того ж виду нафтопродукту отримує кожний учасник Акції, який зі свого боку виконав всі умови Акції, визначені даними Правилами.
1.19. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на даному сайті www.socar.ua.
1.20. Дані правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником/Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення даних правил та умов можливі у випадку їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде встановлено самими змінами/доповненнями.

УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИСКОНТУ

2.1. Для отримання та використання заохочення у вигляді Дисконту необхідно:
2.1.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку від 40 до 100 л будь-якого виду пального із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro».

2.1.2. при покупці пального отримати на касі від оператора-касира разом з основним фіскальним чеком Дисконт. Розмір знижки при роздруківці Дисконту визначається випадково спеціальною програмою та не залежить від будь-яких показників, складових, тощо. Дисконт активізується протягом 24 годин з моменту отримання;

2.1.3. використання Дисконту при наступній покупці пального можливе у разі дотримання Учасником Акції таких умов:

 • пальне купується з 1 липня по 30 вересня 2016 року включно;
 • купується пальне того ж виду, що й зазначене у Дисконті;
 • купується пальне в тієї ж кількості, а саме – від 40 до 100 л;
 • розрахунок на касі проводиться виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою;
 • розрахунок на касі проводиться без використання картки «LEVEL».

2.1.4. Дисконт є разовим заохоченням, не підлягає повторному використанню.
2.1.5. У випадках, визначених п. 4.3., 4.4. цих Правил, використання Дисконту не допускається.
2.1.6. Кількість Дисконтів, що може бути отримана одним Учасником протягом дії Акції не обмежена.
2.1.7. Використання при розрахунку на касі водночас двох і більше Дисконтів не допускається. Дисконт використовується по принципу: «Одна покупка – один Дисконт».

УМОВИ УЧАСТІ У РОЗІГРАШІ ПРИЗУ

3.1. Для набуття статусу Учасника розіграшу Призу необхідно:
3.1.1. в місцях та в період проведення Акції здійснити покупку пального у загальній кількості не менше ніж 500 л. Всі 500 л купленого пального повинні бути виключно одного виду на вибір із наявних на автозаправних станціях «SOCAR», а саме: «92», «95», «Nano 95», «Nano 98», «Nano ДП», «Diesel Nano Extro».

3.1.2. при придбанні пального, розраховуватись на касі виключно або готівкою, або банківською платіжною карткою;
3.1.3. при першій покупці пального отримати на касі від оператора-касира бланк Анкети учасника Акції та документ, що підтверджує фактично здійснену розрахункову операцію (надалі – фіскальний чек);


3.1.4. бланк Анкети заповнюється та підписується Учасником особисто, після чого до Анкети Учасником збираються фіскальні чеки, що в сукупності повинні засвідчити покупку пального в кількості не менше ніж 500 л;
3.1.5. зібравши фіскальні чеки на 500 л, Учасник додає їх до визначеної частини Анкети і здає в місці проведення Акції (будь-яка АЗС «SOCAR») оператору-касиру, при цьому друга частина Анкети залишається в Учасника, який з цього моменту вважається претендентом на виграш Призу.
3.1.5.1. Фіскальні чеки повинні бути скріпленими разом з визначеною частиною Анкети таким чином, щоб виключити можливість їх випадкової втрати.
3.1.5.2. Замовник/Організатор не несе відповідальності за неналежне виконання Учасником умов Акції, передбачених п. 3.1.5.1. цих Правил. З моменту надання заповненої Анкети з фіскальними чеками оператору-касиру, будь-які претензії/зауваження не приймаються, а надані фіскальні чеки поверненню не підлягають.
3.1.6. Порядок розіграшу та визначення переможця Призу передбачається даними Правилами (п. 5 цих Правил).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

4.1. УВАГА! Купівля скрапленого газу не надає права участі в Акції.
4.2. Оплата за пальне смарт-картами або бланками-дозволами (паливними талонами) не надає права участі в Акції.
4.3. Картка «LEVEL» та Дисконт, при їх одночасному використанні, виключає одне інше, тобто при розрахунку на касі Учасник Акції може використати або картку «LEVEL», або Дисконт.
4.4. При покупці пального у кількості, що не відповідає умовам, визначеним в п. 2.1.1. цих Правил, Дисконт не підлягає використанню, його використання блокується системою.
4.5. Анкету Учасника, її визначену частину, останній повинен зберігати до кінця Акції, а в разі перемоги – до її витребування Організатором при визначенні переможця Акції.
4.6. Втрачені та/або пошкоджені Анкети відновленню та/або заміні не підлягають.
У4.7. часник Акції самостійно перевіряє відповідність фіскальних чеків вимогам цих Правил, при їх наданні в місцях проведення Акції.
4.8. Фіскальні чеки, які засвідчують покупку пального до або після проведення Акції не враховуються при їх підрахунку.
4.9. Фіскальні чеки, які засвідчують покупку пального в різних містах України з проміжком часу, що не можливий для здолання відстані між ними, не враховуються при їх підрахунку.
4.10. Фіскальні чеки, які засвідчують покупку пального смарт-картами або бланками-дозволами (паливними талонами) не враховуються при їх підрахунку.
4.11. Додані до Анкети Учасника Акції фіскальні чеки, які засвідчують покупку різного виду пального, в тому числі покупку скрапленого газу, є порушенням умов участі в Акції. Така Анкета не приймає участі у розіграші Призу.
4.12. В разі, якщо Анкета Учасника Акції не заповнена (заповнена не повністю), заповнені відомості в ній не читаються або мають провокаційний/нецензурний характер, така Анкета не приймається та вважається недійсною, тобто такою, що не надає права участі в Акції.
4.13. Приз не підлягає передачі третім особам, надання грошового еквівалента Призу також не передбачено.
4.14. Дисконт не підлягає передачі третім особам, надання грошового еквівалента виключається.
4.15 Дана Акція не поширюється та не стосується будь-яких супутніх товарів, що реалізуються на АЗС «SOCAR».

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ РОЗІГРАШУ ПРИЗУ

5.1. Визначення переможця розіграшу Призу проводиться серед Учасників Акції, які виконали всі умови Акції, зазначені в даних Правилах, та набули статусу претендентів на виграш. Для цього Організатором проводиться робота по визначенню Анкет Учасників, що не відповідають вимогам цих правил з метою їх подальшого вилучення із участі в Акції, а також відокремлення Анкет, які відповідають вимогам цих Правил та приймуть участь у розіграші Призу.
5.2. Визначення переможця розіграшу Призу відбудеться 18 жовтня 2016р. за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 35 - АЗС «SOCAR», за випадковою ймовірністю, шляхом жеребкування за допомогою лототрона Анкет Учасників. Організатор зберігає за собою право змінити адресу проведення жеребкування та механізм визначення переможця.
5.3. Присутність учасників Акції (претендентів на виграш) в місці розіграшу Призу є не обов’язковою.
5.4. Перша Анкета, що була випадково витягнутою із лототрона вважається такою, що виграла.
5.5. Претендент на виграш, Анкета якого буде визначена такою, що виграла, буде повідомлений про це одразу в місці розіграшу. Якщо переможець буде відсутній в час та місці розіграшу Призу, Організатор, не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту проведення жеребкування, повідомляє переможця засобами телефонного зв’язку, а також, надіславши відповідне повідомлення на зазначену в Анкеті електронну поштову адресу.
5.5.1. З моменту надіслання електронного повідомлення про перемогу в Акції, Учасник-переможець вважається повідомленим про свою перемогу належним чином.
5.5.2. Виходячи із встановлених правил Акції, визначених п. 5.1. цих Правил, у претендента на виграш, з моменту набрання ним даного статусу, виникає зобов’язання щодо вчасного ознайомлення із повідомленням про перемогу.
5.5.3. Замовник/Організатор Акції не несе відповідальності за несвоєчасне отримання та/або ознайомлення претендентом на виграш із електронним повідомленням про перемогу, у зв’язку із чим таким претендентом буде не виконано зі свого боку зобов’язання, передбаченого п. 6.1. цих Правил.
5.6. З метою досягнення цілі Акції, на випадок, якщо виявлений переможець не виконає умов, визначених п. 6 цих Правил, відразу після першої витягнутої Анкети, з лототрона витягуються ще 10 (десять) Анкет, які в порядку черговості будуть претендувати на Приз. Отже, в разі не виконання умов цих Правил переможцем Акції, Приз переходить до учасника, чия Анкета була витягнутою другою і так далі, поки виявлений переможець не виконає всі, визначені п. 6 цих Правил, умови (зобов’язання).

УМОВИ ПРИСВОЄННЯ СТАТУСУ ПЕРЕМОЖЦЯ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

6.1. Претендент на виграш, анкета якого буде визначена такою, що виграла Приз, зобов’язаний не пізніше трьох діб з дня жеребкування надати Організатору:
6.1.1. визначену другу частину Анкети Учасника, зміст та форма якої відповідає вимогам цих Правил та Додатку №1 до цих Правил;
6.1.2. особисті документи: оригінал паспорту та ідентифікаційного коду, а також їх копії (скан копії);
6.2. Претендент на виграш, анкета якого буде визначена такою, що виграла Приз, зобов’язаний не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з дня проведення жеребкування, підписати та надати Замовнику/Організатору розписку у письмовому вигляді про погодження із умовами отримання Призу, визначеними п. 5.4. цих Правил та про надання згоди на оброблення, використання, тощо його персональних даних.
6.2.1. Разом із письмовою розпискою претендент на виграш зобов’язаний підписати зі свого боку нотаріальний договір купівлі-продажу транспортного засобу з умовами, визначеними п. 5.4. цих Правил, де продавцем є Замовник Акції, покупцем є Учасник-переможець Акції, а сума договору становить 1 грн. 20 коп. (одна гривня двадцять копійок) – дана сума не може підвищуватись Замовником/Організатором – є умовою Акції, що не підлягає зміні.
6.3. Всі витрати, пов’язані із нотаріальним оформленням договору купівлі-продажу транспортного засобу, переоформленням транспортного засобу, банківськими послугами, тощо покладаються на переможця Акції.
6.4. Даними Правилами Акції визначаються наступні обов’язкові умови отримання Призу претендентом на виграш та набуття ним статусу переможця:

 • зобов’язання протягом двох років з моменту отримання Призу не порушувати зовнішнього виду Призу, в тому числі цілісність розміщених на ньому наліпок з брендуванням «SOCAR»;
 • зобов’язання протягом двох років з моменту отримання Призу не відчужувати Приз (майно) без згоди на це Замовника Акції. Дана умова передбачає згоду, при укладанні договору купівлі-продажу, з боку покупця – переможця Акції, на накладання заборони відчуження майна строком на два роки;

6.5. Приз може бути отриманий Учасником Акції виключно на умовах, визначених даними Правилами Акції.

ІНШІ УМОВИ

7.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника акції з даними Правилами без будь-яких виключень.
7.2. Порушення Учасником Акції даних Правил або його відмова від належного виконання даних правил та своїх зобов’язань або їх неналежне виконання (виконання з порушеннями встановлених цими Правилами вимог) вважається відмовою учасника від участі в Акції та отримання заохочень Акції, при цьому такий Учасник не має права на отримання від Замовника/Організатора будь-якої компенсації.
7.3. Для отримання Призу учасник Акції має надати Організатору інформацію та документи, визначені даними Правилами. Фактом участі в даній Акції Учасник Акції підтверджує вірність наданої інформації та згоду на її подальше використання.
7.4. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон) Учасникам Акції повідомляється:
7.4.1. володільцем та розпорядником персональних даних учасників та переможця Акції є Замовник/Організатор Акції, якому надаються всі права, передбачені Законом;
7.4.2. персональні дані учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
7.4.3. у зв’язку із (на підставі) визначеними в п. 6.4.2. цих Правил обставинами, обробляються такі персональні дані: ім’я, прізвище та по батькові; паспортні дані; ідентифікаційний код; адреса реєстрації/фактичного проживання; інші дані, при необхідності, які, без отримання від Учасників Акції окремої згоди та/або їх повідомлення, можуть бути передані третім особам;
7.4.4. з персональними даними Учасників Акції будуть вчинятись наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
7.4.5. персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та зберігатимуться протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка визначена у п. 6.4.2. цих Правил, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
7.4.6. учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши відповідне повідомлення на адресу Організатора: info@socar.ua, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/ отримання Дисконту/ Призу.
7.5. Беручі участь в цій Акції, тим самим Учасниками Акції надається згода Замовнику/Організатору на оброблення персональних даних в об’ємі та на умовах, визначених цими Правилами.
7.6. Беручі участь в цій Акції, тим самим Учасники Акції надають згоду на безкоштовне використання персональних даних з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують вимог чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації в засобах масової інформації, тощо. Усі відео-, аудіо- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції та після неї, є власністю Замовника/Організатора і можуть використовуватись без будь-яких погоджень та/або обмежень та без будь-якого відшкодування. Переможець Акції зобов’язується, при необхідності (за вимогою Замовника/Організатора), прийняти участь у фотосесії, відео-зйомці для проведення рекламних/маркетингових заходів (для виготовлення графічних матеріалів, тощо), при цьому винагорода за це входить до вартості отриманого Призу (без додаткових виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням даного пункту Правил, належать Замовнику/Організатору.
7.7. Замовник/Організатор не несе відповідальності у випадку не виконання своїх зобов’язань Учасниками/переможцем Акції, надання ними неповної, недостовірної, застарілої інформації (персональних даних).
7.8. У випадку виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Організатором.
7.9. Акція «Вигравай традиційну міць і стиль Італії» не є лотереєю, іншою діяльністю в сфері грального бізнесу або конкурсом. Умови Акції не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.
7.10. Дані Правила Акції затверджені Замовником Акції.

ІНСТРУКЦІЯ по заповненню та використанню анкети учасника Акції

 1. В Анкету вносяться достовірні та повні відомості про учасника Акції, які необхідні для участі.
 2. Всі визначені пункти Анкети підлягають заповненню.
 3. В графі 1. зазначається прізвище, ім’я та по батькові учасника.
 4. В графі 2. зазначається повна адреса проживання (реєстрації).
 5. В графі 3. зазначається контактний телефон.
 6. В графі 4. зазначається e-mail.
 7. В графі 5. зазначається марка авто.
 8. В графі 6. проставляється особистий підпис учасника Акції.
 9. При збиранні фіскальних чеків на 500 л одного виду пального, учасник додає їх до другої частини Анкети і здає в місці проведення Акції (будь-яка АЗС «SOCAR») оператору-касиру.
 10. Перша частина Анкети залишається в Учасника, який з цього моменту вважається претендентом на виграш Призу. Ця частина зберігається Учасником до кінця Акції або, в разі перемоги – до її витребування Організатором Акції при визначенні переможця Акції.
 11. Анкети, що не відповідають за своєю формою представленому вище зразку, є недійсними.
 12. При втраті та/або пошкодженні, Анкета відновленню/заміні не підлягає.